T2

Ryhmässä luistelevat:

 

Mica Storholm, Klara Björk, Emma Alanen sekä Ronja Brännbacka, Elvi Bjong, Emma Fors ja Ella Mensakov (alla).