Seura/Föreningen

Seura

Jeppis Skating ry. on yhdistys, joka perustettiin muutaman vanhemman toimesta 28.7.2016. Taitoluistelutoimintaa on Pietarsaaressa ollut jo vuodesta 1983, jolloin perustettiin ensimmäisen puheenjohtajan Trygve Forstenin toimesta IF DROTTin Taitoluistelujaosto.

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää, kehittää ja ylläpitää taitoluisteluharrastusta Pietarsaaren seudulla. Järjestämme mm. taitoluisteluharjoituksia, taitoluistelukursseja jäsenillemme, taitoluistelukilpailuja ja esityksiä.

Seura on Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) jäsenseura.

 

Föreningen

Jeppis Skating rf. är en förening, som grundades 28.7.2016. Konståkningsverksamhet har det funnits i Jakobstad sedan 1983, när Drotts första ordförande Trygve Forsten grundade IF DROTTs konståkningssektion.

Föreningens syfte är att väcka, befrämja, utveckla och upprätthålla konståkningsintresset i Jakobstadsnejden. Vi arrangerar bl.a. konståkningsträningar, konståkningskurser för medlemmarna, konståkningstävlingar och uppvisningar.

 

Rekisteriseloste

Jeppis Skating ry:n jäsenrekisteri - rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Jeppis Skating ry

Jeppis.skating@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja 

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot

Yhdistyksen jäsenet

 

Kerättävät tiedot ovat:

 • jäsenen nimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä

seuran luistelijoilta lisäksi:

 • joukkue tai ryhmä
 • kilpasarja
 • henkilötunnus alle 15 vuotiailta luistelukoululaisilta luistelukouluvakuutuksen ottamiseksi
 • lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivämäärä
 • alaikäisen luistelijan huoltajien nimet, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • tiedot laskutusta varten: yhteystiedot
 • tiedot luistelijan tietojen julkaisemisesta seuran nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja seuran julkaisemissa painotuotteissa
 • tiedot luistelijan ja huoltajien sähköpostiosoitteen käytöstä tiedotustarkoituksiin
 • luistelijan tai tämän huoltajan antamat lisätiedot koskien luistelijan kokemusta ja terveydentilaa
 • kilpailulisenssiä/-lupaa koskevat tiedot
 • luistelu- ja muita maksuja koskevat tiedot 
 • luistelumaksuja koskevat tiedot saadaan Jeppis Skating ry:n taloushallinnon järjestelmistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Ne (nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, kilpasarja) ovat kuitenkin Suomen Taitoluisteliiton käytössä ja luistelijoiden osalta avustushakemusten laadinnassa ja Pietarsaaren kaupungin liikuntaviraston käytössä sen niitä pyytäessä.

Suojaus

Rekisteriä hoitaa seuran puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet asianmukaisesti salasanalla suojatulla tietokoneella.