Säännöt/Regler

Jeppis Skating r.f. regler (alla suomeksi)

 

Regler för konståkarna:

 1. Vi hälsar på alla och uppmuntrar varandra
 2. Vi kommer i tid till träningarna. Vi värmer upp/stretchar alltid på land före isträningarna.
 3. Vi ger andra åkare möjlighet att träna ostört samt koncentrerar oss på vår egen träning.
 4. Vi respekterar tränarna och följer deras anvisningar.
 5. Inget onödigt snack under träningarna.
 6. Vi uppför oss väl; sakligt språkbruk såväl i omklädningsrummen som på isen. Vi skriker inte och härjar inte.
 7. Långt hår ska vara uppsatt i hästsvans, och hela tighta kläder är ett måste.
 8. Vi väjer för åkare som gör sitt tävlingsprogram och följer med vad som händer på isen. Vi väjer också för åkare med högre fart.
 9. Torrträningen görs ordentligt enligt tränarens anvisningar.
 10.  Vi håller reda på och sköter om vår utrustning.
 11.  Tränare meddelar när det är okej att fara på isen.
 12.  Eventuella frånvaron från träningarna meddelas alltid till tränaren på förhand (i WA-grupperna).

 

Regler för föräldrarna:

 1. SSS-principen Stöd, Skjutsa, Sponsra
 2. Vi ger arbetsro åt tränarna, vi respekterar också deras fritid.
 3. Oklara saker diskuteras för att undvika missförstånd (kontakta tränaren eller styrelsemedlem per mejl)
 4. Vi ger åkarna möjlighet att träna ostört, förälderns plats är på läktaren.
 5. Inga pappor/män i omklädningsrummen. Vid behov kan pappa/farfar eller annan manlig person som kommer med barnet till träningen knyta skridskorna på läktaren eller vid bänken som finns utanför omklädningsrummen.
 6. Vi ser till att åkaren får vila, näring och sköter om utrustningen.
 7. Vi deltar aktivt i talkon och insamlingar av medel.

 

Tävlingar och testtillfällen

På tävlingar representerar både åkaren och dennes familj vår förening Jeppis Skating r.f. Som föreningens representant måste åkaren följa föreningens regler och tävlingsinstruktioner. Föreningens tävlingsansvarige sköter om tävlingsanmälningarna. Till tävling far man inte utan tränare. Ifall egna föreningens tränare inte har möjlighet att fara, använder man en annan förenings tränare. Anmälningen till tävlingar är alltid bindande, och för annulleringar utan giltig orsak eller läkarintyg debiteras en avgift.

 

Regler för sociala medier

Fråga alltid lov av övriga åkare som syns på materialet du tänker ladda upp på sociala medier innan publicering.

 

Insamling av medel

För att föreningen skall kunna hålla säsongsavgifterna inom rimliga gränser ordnar vi olika insamlingar under säsongen, det kan handla om försäljning av olika saker eller talkouppgifter på olika evenemang. Om ni känner till någon bra försäljningsartikel tipsa gärna styrelsen.

En del av medelinsamlingen är också sponsorer. Ifall ni har en god kontakt till något av nejdens företag, ta gärna direkt kontakt med dem och föreslå ett samarbete med Jeppis Skating. Eller tipsa styrelsen.

De årliga jul- och våruppvisningarna och föreningens egna tävlingar är betydande inkomstkällor för föreningen. Vi önskar att varje familj deltar aktivt i talkouppgifter i samband med dem.

 

Ersättningsträningar p.g.a. frånvaro

Ifall åkaren av någon anledning inte kan delta i sin egen grupps isträningar enligt schemat, har hen ändå inte rätt att ersätta det missade träningstillfället med att delta i någon annan grupps isträningar. Denna regel har utarbetats så att ersättningsförfarandet skall vara rättvist för alla. Denna regel gäller också för åkare som tränar färre gånger i veckan än övriga i sin grupp. De har fastslagna dagar/istider i veckan när de tränar och kan inte byta ut/ersätta dem med andra tider ifall de får förhinder.

 

När vi följer reglerna och tar andra i beaktande, blir fritidssysselsättningen mycket roligare för alla!

 

Jeppis Skating ry:n säännöt

 

Säännöt luistelijoille:

1.    Tervehditään kaikkia ja kannustetaan toisia

2.    Tullaan harjoituksiin ajoissa. Lämmitellään/venytellään ennen jääharjoitusta kuivalla maalla.

3.    Annetaan toisille luistelijoille harjoittelurauha ja keskitytään omaan tekemiseen.

4.    Kunnioitetaan valmentajaa ja noudatetaan hänen ohjeitaan.

5.    Ei höpötetä turhia harjoitusten aikana.

6.    Muistetaan hyvät käytöstavat; pukukopissa ja jäällä asiallinen kielenkäyttö, ei myöskään huudeta ja mekasteta.

7.    Hiukset kiinni harjoitusten aikana, siistit, vartalonmyötäiset vaatteet päälle.

8.    Väistetään ohjelmaa tekevää luistelijaa ja seurataan jään tapahtumia. Väistetään myös kovempivauhtisia jäällä.

9.    Oheiset tehdään kunnolla ja huolella, valmentajan ohjeita kuunnellaan.

10. Huolehditaan omista tavaroista.

11. Jäälle mennään vain valmentajan luvalla.

12. Poissaoloista ilmoitetaan aina etukäteen valmentajalle (wa-ryhmissä).

 

Säännöt vanhemmille:

1.    KKK- periaate (kannusta, kuljeta, kustanna).

2.    Annetaan työrauha ja vapaa-ajan rauha valmentajille.

3.    Keskustellaan epäselvistä asioista, jotta väärinkäsityksiltä vältytään (yhteydenotot valmentajaan tai hallituksen kanssa sähköpostitse).

4.    Annetaan luistelijoille harjoittelurauha, vanhempien paikka on katsomossa.

5.    Ei isiä/miehiä pukuhuoneisiin. Tarvittaessa isä/vaari/ym. voi sitoa lapsen luistimet katsomossa tai penkillä pukuhuoneen ulkopuolella.

6.    Huolehditaan luistelijan levosta, ravinnosta sekä välineistä.

7.    Osallistutaan aktiivisesti talkoisiin ja varainhankintaan.

 

Kilpailuissa ja testitilaisuuksissa:

Kilpailupaikoilla seuran luistelijat sekä heidän perheensä edustavat Jeppis Skating ry.tä. Seuran edustajina kilpailijoiden tulee toimia seuran sääntöjen ja kilpailuohjeiden mukaisesti. Kilpailuihin ilmoittautumiset ainoastaan seuran kilpailuvastaavan kautta. Kilpailuihin ei lähdetä ilman valmentajaa. Mikäli oman seuran valmentaja ei pääse lähtemään mukaan kilpailuihin, käytetään toisen seuran lainavalmentajaa. Ilmoittautumiset kilpailuihin ovat sitovia, ja peruutuksista ilman pätevää syytä tai lääkärintodistusta peritään maksu.

 

Sosiaalisen median käytön säännöt:

Huomioi muut luistelijat kuvatessasi ja ladatessasi materiaalia ja valokuvia sosiaaliseen mediaan. Kysy julkaisulupa tarvittaessa jos valokuvissasi näkyy muita kuin henkilö, jota kuvaat.

 

Varainhankinta:

Jotta seura pystyisi pitämään kausimaksut maltillisina, pyrimme järjestämään erilaisia varainhankintatempauksia kauden aikana. Ne voivat olla tavaroiden myyntiä tai talkootehtäviä erilaisissa tapahtumissa. Jos teillä on kokemusta näistä tai jokin hyvä myyntiartikkeli voitte infota hallitusta asiasta.

Yksi osa varainhankintaa ovat myös sponsorit. Jos teillä on yhteyksiä alueella toimiviin yrityksiin, voitte ottaa suoraan heihin yhteyttä ja ehdottaa yhteistyötä tai antaa vinkin hallitukselle.

Joulu- ja kevätnäytökset ja seuran omat kilpailut ovat merkittävä tulonlähde seurallemme. Toivomme jokaisen luistelijan perheen osallistuvan aktiivisesti myös näytöksiin ja kisoihin liittyviin talkootehtäviin.

 

Korvaamiset:

Mikäli luistelija on estynyt pääsemästä oman ryhmänsä jääharjoituksiin ryhmänsä harjoitusaikana, hänellä ei ole korvaamisoikeutta toisen ryhmän jääajalla. Tämä sääntö on laadittu sen vuoksi, että korvaamiskäytäntö olisi oikeudenmukainen kaikille. Tämä koskee myös oman ryhmänsä muita luistelijoita vähemmän kertamäärän viikossa luistelevia luistelijoita. Heillä on kiinteä päivä/t/ jääaika/t viikossa joilla he luistelevat, eikä heillä ole mahdollista tulla korvaamaan mahdollisen poissaolon sattuessa jääharjoitusta toiselle jäälle.

 

Kun muistetaan noudattaa sääntöjä ja huomioida muut, kaikkien harrastaminen on mukavampaa!