K1

Jenni Sulkakoski
Alma Ellfolk
Klara Björk
Amanda Björk
Evelina Sandberg

 

K1

Ryhmässä harjoitellaan vaikea askeleita ja liukuja, kaikkia kaksoishyppyjä ja hyppy-yhdistelmiä  ( 2H+2H,  2H+2H+2H), 2A, kolmoishyppyjä  sekä  vaikeampia  piruetteja (taso 2-4), osallistutaan perus- ja  elementtitesteihin.

Gruppen övar på utmanande steg och glid, alla dubbelhopp och hoppkombinationer (2H+2H, 2H+2H+2H), 2A, trippelhopp och svåra piruetter (nivå 2-4) och gruppen deltar i grund- och elementtester.