Luistelukoulu / Skridskoskola

Luistelukoulu alkaa jälleen keväällä 5.1.2019. Harjoitukset lauantaisin klo 12.30.

Skridskoskolan börjar igen 5.1.2019. Träningarna varje lördag kl 12.30.

 

Hinta 80 € / kausi (syksy / kevät). Lisäksi 15 € seuran jäsenmaksu, laskutetaan kerran vuodessa.

 

Priset 80 € / termin (höst / vår). Föreningens medlemsavgift  är 15 € per år.

 

Vastuuvalmentaja / Ansvarig tränare:

Veera Lehmuskallio

 

Ryhmävastaava/ Grupp ansvarig:

Anne Mensakov

anne.mensakov@gmail.com